Nový zámek Kostelec nad Orlicí

fotka: 

Zámek byl postaven v empírovém stylu v letech 1829-1833 pro hraběte Josefa Kinského. Kinští patří k nejrozvětvenějším a dlouhou dobu také patřili k nejvýznamnějším českým aristokratickým rodům. Jejich kořeny sahají do počátku 13. století.

Kostelecký zámek byl ve vlastnictví rodu Kinských od roku 1796. Po druhé světové válce přešel zámek do majetku státu a byl zde umístěn Výzkumný ústav pro chov prasat. Roku 1980 zámek převzalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích.

V roce 1992 byl zámek vrácen rodině Kinských a od té doby prošel jeho exteriér i interiér velmi náročnou rekonstrukcí. Na konci dubna 2012 byla otevřena zámecká expozice Život v biedermeieru, umístěná v reprezentačních místnostech prvního patra zámku. Zámek byl tak poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti.

Zámek má svůj rozlehlý park s množstvím vzácných živočichů. Patří k nejstarším rezervacím Orlických hor a Podorlicka. Spolu s opočenským parkem je nejcennějším parkem našeho regionu.

Pro návštěvníky je zámek přístupný od dubna do října.