Okolí do 50km

Přírodní zajímavosti

 • Vodní nádrž Pastviny

Koupací oblast leží na levém břehu Pastvinské přehrady ve směru toku Orlice. Je zde možnost rybolovu. Pláž je travnatá, bez plavčíka, dno písčité, středně strmě svažité. Pro děti je připraven dětský koutek.

 

 • Vrch Zakletý

Na západním úpatí v údolí Říčky se nachází přírodní rezervace Pod Zakletým. Tato rezervace zahrnuje rašeliniště a svahovou mokrou louku s výskytem Tučnice obecné a jiných vzácných rostlin. Tento vrch je ideálním výchozím místem běžkařů na celý hlavní hřeben Orlických hor. V létě jsou tady pro turisty a cyklisty připravené značené turistické trasy a cyklotrasy. Oblíbeným výletním cílem je oblast Kunštátské kaple, rašeliniště pod Pětirozcestím, Komáří vrch, Anenský vrch a pevnost Hanička. Pěkný výlet je i Julinčiným údolím potoka Říčky k hamernickému mostu.

 

 • Zemská brána a přírodní rezervace v Bartošovicích v Orl. Horách

Chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Řeka zde vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech. Balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály, které opravdu působí dojmem vstupní brány do Čech.

 

 • Přírodní rezervace Jelení lázeň

Rozkládá se v sedle mezi Malou a Velkou Deštnou.
Rezervace chrání vrchovištní rašeliniště s jezírky, vzácné druhy rostlin a množství drobných savců. V některých místech dosahuje mocnost rašeliny i 1 m.
Rezervací prochází naučná stezka Jiráskova cesta (červená turistická značka).

 

Architektonické památky

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Neratov je od 60. let 17. století známým poutním místem, které se nachází asi 7 km od  Bartošovic v Orlických horách. V roce 1723 se na místě dřevěného kostelíka začal stavět nový barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Kostel na konci     2. světové války vyhořel. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, hodinový stroj a zvon.

V důsledku následného chátrání stavby spadly promáčené klenby a kostel byl navržen na demolici, k níž naštěstí z důvodu nedostatku finančních prostředků nedošlo. Od roku 1990 se v kostele pořádaly bohoslužby nejdříve pod "otevřeným nebem", v současnosti je již kostel zastřešen částečně prosklenou střechou, která dodává místu unikátní atmosféru.

 

 • Rokytnice v Orlických horách

Na místě původní tvrze byl postaven čtyřkřídlý jednopatrový renesanční zámek. K zámku přiléhá zámecký park a zámecký dvůr. Dalšími historickými památkami jsou např. kostel Nejsvětější Trojice, farní kostel na náměstí, barokní fara, kašna v novorenesančním slohu stojící v sousedství mariánského sloupu na náměstí. Bývalou židovskou komunitu z počátku 18. stol. připomíná židovský hřbitov.

 

 • Pevnost Hanička

Tato dělostřelecká pevnost patří do systému předválečného hraničního opevnění vybudovaného v letech 1935 – 38 na obranu před nacistickým Německem, avšak k obraně tehdejšího Československa nikdy použita nebyla. Nachází se nedaleko stejnojmenné osady u státní hranice s Polskem.

 

 • Zřícenina Žampach

Je volně přístupná zřícenina hradu z 13. až 14. století a leží asi 9 km jihovýchodně od Litice. Oba hrady spojuje červená turistická trasa, vedoucí v první polovině převážně zalesněným terénem.

 

 • Zámek Nové Město nad Metují

V tomto renesančním zámku s barokními úpravami je možné zhlédnout autentické interiéry ve stylu vrcholné secese, art deco, kubismu a funkcionalismu.  Zámecká zahrada a budova byly naposledy stavebně upraveny arch. Dušanem Jurkovičem, jehož dílem je také unikátní dřevěný most umístěný v zahradě. V prostranství před zámkem a v rozlehlé zámecké zahradě je možné zhlédnout barokní sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Lákavou novinkou pro zvídavé návštěvníky je prohlídka zámecké půdy.

 

 • Hrad Litice

Pro návštěvníky hradu Litice bývá připravena lukostřílna; kde člověk si může zkusit střílet z kuše a vrhat gotickou sekerou. Nechybí šermířská a divadelní představení, ukázky dobových řemesel a stánky s občerstvením. Jeden z nejkrásnějších výletů vznikne spojením návštěv hradu Litice a nedalekého Potštejna. Obce jsou ze dvou stran propojeny červenou turistickou trasou.

 

Muzea

 • Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

Muzeum ve svých expozicích přibližuje život a práci horalů. Část expozic je věnována sklářství, strojům na praní prádla a historické výbavě pro provozování zimních sportů. K vidění jsou například historické lyže, skiboby či sněžnice.

 

 • Městské muzeum Nové Město nad Metují expozice hodinek značky PRIM

Expozice mapuje historii hodinek, budíků a hodin značky PRIM vyráběných ve městě. Na počátku šedesátých let 20. století bylo Československo jednou z osmi zemí světa, která byla schopna vyrábět náramkové hodinky. Nejatraktivnějšími exponáty jsou: první československé náramkové hodinky Spartak, vojenské speciální hodinky Prim Orlík, ladičkové hodinky Elton a největší funkční náramkové hodinky značky PRIM.

 

 • Podorlický Skanzen Krňovice

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší.

 

 • Muzeum betlémů Třebechovice pod Orebem

Sbírkový fond betlémů tvoří více než 300 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů, pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Nejcennějším betlémem je Proboštův mechanický betlém, vyrobený před 100 lety z více než 2 000 dřevěných dílů.